Om fagpilotordningen

Fagpilotordningen giver tilskud til, at virksomheder med op til 100 medarbejdere kan ansætte en erhvervsuddannet medarbejder – en fagpilot – til at udføre et konkret innovativt projekt i virksomheden.

Fagpilotordningen ophører pr. 31. december 2015. Af hensyn STAR’s sagsbehandling skal ansøgningen være AMK Øst i hænde senest fredag den 18. december 2015.


Formålet med ordningen er bl.a. at styrke innovation i små og mellemstore virksomheder over hele landet. Desuden giver ordningen unge under 30 år med en erhvervsfaglig uddannelse mulighed for at få konkret erhvervserfaring og en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Fagpiloten ansættes til at løse en udviklingsopgave på mindst 6 måneder og højest 12 måneder i virksomheden. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, der kan skabe ny viden og vækst i virksomheden. Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som fx certificering.
Eksempler på opgaver for en fagpilot:

  • Udvikling af nye produkter
  • Indførelse af ny teknologi
  • Opdyrkning af nye markeder
  • Ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende.